Đăng ký và lưu ký bổ sung chứng khoán thay đổi lần 1

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 53/2010/GCNCP-VSD-1 ngày 03/04/2012 thay đổi lần thứ 01 do đăng ký chứng khoán bổ sung cho CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung (MCK: SPD).

 • Tổ chức đăng ký: CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung
 • Tên giao dịch: CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung
 • Trụ sở chính: 261-263 Phan Chu Trinh, TP Đà Nẵng
 • Điện thoại: 0511.3821436
 • Fax: 0511.3823769
 • Vốn điều lệ: 780,400,000,000 đồng
 • Đã đăng ký bổ sung chứng khoán tại VSD kể từ ngày 03/04/2012
 • Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung
 • Mã chứng khoán: SPD
 • Mã ISIN: VN000000SPD8
 • Sàn giao dịch: UpCOM
 • Mệnh giá: 10,000 đồng
 • Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
 • Số lượng CK bổ sung: 2,440,000 cổ phiếu
 • Giá trị CK bổ sung: 24,400,000,000 đồng
 • Tổng số lượng CK: 78,040,000 cổ phiếu
 • Tổng giá trị CK: 780,400,000,000 đồng
 • Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 06/04/2012, VSD nhận lưu ký số chứng khoán đăng ký bổ sung trên.

(Theo vsd.vn


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: