Được chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu bổ sung trên UPCoM

CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung (MCK: SPD) được chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu bổ sung cổ phiếu trên UPCoM.

  • Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
  • Mã chứng khoán: SPD
  • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch bổ sung: 2.440.000 cổ phiếu (Hai triệu bốn trăm bốn mươi nghìn cổ phiếu)
  • Giá trị cổ phiếu đăng ký giao dịch bổ sung (theo mệnh giá): 24.440.000.000 đồng (Hai mươi bốn tỷ bốn trăm bốn mươi bốn triệu đồng) .

(Theo hnx.vn)


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: