Ngày giao dịch chính thức của cổ phiếu giao dịch bổ sung trên UPCoM

Ngày giao dịch chính thức của cổ phiếu giao dịch bổ sung trên UPCoM của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung (MCK: SPD).

  • Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung;
  • Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông;
  • Mã chứng khoán: SPD;
  • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu;
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch bổ sung: 2.440.000 cổ phiếu;
  • Giá trị cổ phiếu đăng ký giao dịch bổ sung (theo mệnh giá): 24.400.000.000 đồng;
  • Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: 10.000.000 cổ phiếu;
  • Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký giao dịch (theo mệnh giá): 100.000.000.000 đồng;
  • Ngày giao dịch chính thức: Thứ 5, ngày 03/05/2012.

(Theo hnx.vn)