Ngày niêm yết và giao dịch đầu tiên trên thị trường UPCoM

Công văn số 19/CV-CT ngày 22/03/2010 của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về việc chính thức đưa cổ phiếu của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung (MCK: SPD) vào giao dịch trên thị trường UPCoM tại Sở.


  • Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung
  • Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
  • Mã chứng khoán: SPD
  • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
  • Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 7.560.000 cổ phiếu (Bảy triệu năm trăm sáu mươi nghìn cổ phiếu)
  • Tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 75.600.000.000 đồng (Bảy mươi lăm tỷ sáu trăm triệu đồng)
  • Ngày giao dịch chính thức: Thứ Năm, ngày 22/04/2010.