Thay đổi nhân sự

CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung (MCK: SPD) thay đổi nhân sự.

  • Bổ nhiệm 02 Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 01/10/2012: Ông Nguyễn Anh Tuấn và Bà Trần Như Thiên Mỵ
  • Bổ nhiệm Ông Lê Thanh Phương làm Kế toán trưởng thay Bà Trần Như Thiên Mỵ kể từ ngày 01/10/2012.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: