NGHỊ QUYẾT THAY ĐỔI THÀNH VIÊN BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung xin thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

+ Ông LÊ HỒNG SƠN – Chủ tịch Hội đồng quản trị, thôi kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung từ ngày 01/01/2014.

+ Bổ nhiệm Ông THÁI BÁ NAM – hiện đang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty – vào vị trí Tổng Giám đốc, là người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung từ ngày 01/01/2014.

+ Bổ nhiệm Ông NGUYỄN MINH CHÁNH - hiện đang giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung - Công ty chế biến và xuất khẩu thủy sản Thọ Quang - vào vị trí Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung từ ngày 01/01/2014.

Attachments:
FileGhi chúFile sizeLần sửa cuối
Download this file (SPD-CBTT24h-Thay doi nhan su-20122013.pdf)SPD-CBTT24h-Thay doi nhan su-20122013.pdf 2237 Kb20/12/2013 08:05

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: