Liên hệ

Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy sản Miền Trung

01 Bùi Quốc Hưng, Phường Thọ Quang,
Quận Sơn Trà, Đà Nẵng, Việt Nam

Điện thoại: (84.236) 3821436 - 3921963
Fax: (84.236) 3921958
Email: info@seadanang.com.vn
Website: www.seadanang.com.vn

GỬI