Đơn vị thành viên
Công ty Phát triển Nguồn lợi Thủy Sản

Công ty Phát triển Nguồn lợi Thuỷ Sản là thành viên của Công ty CP XNK Thuỷ Sản Miền Trung (Seaprodex Danang), ra đời năm 1989. Chức năng chính của Công ty là sản xuất thức ăn tôm, cá, thức ăn chăn nuôi và thực hiện các dịch vụ kỹ thuật, vật tư cho nghề nuôi trồng thuỷ sản.