Các nhà máy chế biến thủy sản

Nguồn nguyên liệu

Nguyên liệu của Công ty luôn được đáp ứng kịp thời, đa dạng và đặc biệt là giữ được chất lượng tốt nhất sau khi đánh bắt, thu hoạch do có được những lợi thế địa lý :

- Nằm trong vùng duyên hải miền Trung nên có được một nguồn nguyên liệu hải sản dồi dào, tươi ngon.

- Tôm thẻ chân trắng (nguyên liệu chính của Công ty) đang được tập trung tại các vùng Quảng Nam, Quảng Ngãi, Huế, Quảng Trị...được nuôi bằng nước biển, nổi tiếng với màu sắc tuyệt đẹp và được vận chuyển về Công ty trong thời gian nhanh nhất.