Các nhà máy chế biến thủy sản

Thị trường xuất khẩu

Sản phẩm của Seadanang được tiêu thụ ở hầu hết các thị trường lớn thuộc các châu lục khác nhau như châu Á, châu Âu, châu Mỹ và châu Úc... Trong đó Nhật Bản là thị trường truyền thống lớn nhất của công ty.

Thị trường xuất khẩu của Seadanang: Japan, Europe, USA, Australia..