Giới thiệu

Lịch sử công ty

Ngày 26/02/1983, Chi nhánh Xuất Khẩu Thuỷ Sản Đà nẵng được thành lập.

Ngày 31/3/1993, Công ty XNK Thủy Sản Miền Trung được thành lập theo quyết định số 242/TS-QĐ của Bộ Thủy Sản,

Ngày 01/01/2007, Công ty Cổ Phần XNK Thuỷ Sản Miền Trung chính thức đi vào hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần.