Các nhà máy chế biến thủy sản

Nhà máy chế biến

Với thiết kế mới mang tính chuyên nghiệp, các khu vực sản xuất được phân chia riêng để phục vụ cho sản xuất các mặt hàng. Công ty có 03 nhà máy chế biến mang các code DL190, Dl 10 và DL 506. Trong đó, Công ty dành 02 nhà máy chế biến Tôm và 01 nhà máy chế biến các mặt hàng biển (cá, mực).

Công ty có năng lực kho lạnh với tổng sức chứa 4.000 tấn, với nhiệt độ luôn đạt tiêu chuẩn -20oC, quản lý theo kệ, đáp ứng được điều kiện bảo quản và truy xuất tốt nhất.