Giới thiệu

Định hướng - Phát triển

TẦM NHÌN:

Trở thành doanh nghiệp tiêu biểu vì cuộc sống lành mạnh – Mang lại lợi tức tốt cho nhà đầu tư – Nơi đáng để đến

SPD: Safety life – get more Profit – Best of Destination

SỨ MỆNH:

Seadanang cam kết cung cấp cho người tiêu dùng những sản phẩm/dịch vụ có chất lượng cao với tất cả sự nổ lực, cống hiến và trách nhiệm đối với cuộc sống con người và xã hội.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI:

Đầu tư vào con người là đầu tư vào chất lượng công việc, chất lượng sản phẩm;

Lấy chữ tín đối với khách hàng và các bên liên quan làm phương châm hoạt động;

Lấy các giá trị "đoàn kết - năng động - chuyên nghiệp" làm nền tảng văn hóa doanh nghiệp.

Hợp tác cùng phát triển là môi trường và sức mạnh để tồn tại và cạnh tranh lành mạnh hướng vào thị trường và phát triển bền vững.