Đơn vị thành viên

Công ty Phát triển Nguồn lợi Thủy Sản

Đ/c: Lô 7A - Khu công nghiệp Điện Nam Điện Ngọc - Quảng Nam

Tel : (84-235) - 3944669

Fax : (84-235) - 3943974

E-mail : thai.tn@seadanang.com.vn

Giám đốc: Ông Trần Nguyên Thái

Sản phẩm chính:

- Sản phẩm thức ăn nuôi tôm: NANO FEED, THAI-ONE, SUMO, NUTRI-FEED, PHƯƠNG ĐÔNG, PHÁT LỢI, PACIFIC, KP - 90.

- Sản phẩm thức ăn nuôi cá: SEAPRO, ASEA, dùng cho Cá Rô Phi, Cá Diêu Hồng, Cá lóc, Cá Tra, Cá Basa...

Thức ăn nuôi cá biển: T 927, dùng cho cá chẽm, cá vược...

Công ty Phát triển Nguồn lợi Thuỷ Sản là đơn vị có 100% vốn của Công ty CP XNK Thuỷ Sản Miền Trung (Seadanang), ra đời năm 1989, là Công ty chuyên sản xuất thức ăn tôm, cá, thức ăn chăn nuôi và thực hiện các dịch vụ kỹ thuật, vật tư cho nghề nuôi trồng thuỷ sản.

Cùng với sự phát triển của nghề nuôi thủy sản tại Việt Nam, chất lượng sản phẩm thức ăn nuôi thủy sản và các dịch vụ của Công ty ngày càng được nâng cao và hoàn thiện. Công suất sản xuất thức ăn nuôi tôm là 10.000 tấn/năm, công suất sản xuất thức ăn nuôi cá là 12.000 tấn/năm, góp phần thúc đẩy nghề nuôi thủy sản Việt Nam phát triển.