Tin tức

SEADANANG TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ TRAO QUÀ CHO LAO ĐỘNG CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN

 

Ngày 15/05/2020, Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung đã tổ chức thành công Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2020. Bà Trần Như Thiên Mỵ - Tổng Giám đốc Công ty và ông Lê Thanh Phương – Chủ tịch Công đoàn đồng chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị gồm có 58 đại biểu được bầu từ Hội nghị Người lao động tại các phòng ban.

Tại Hội nghị, Bà Trần Như Thiên Mỵ - Tổng Giám đốc Công ty đã trình bày Báo cáo tóm tắt Kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và Kế hoạch năm 2020, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các công việc và nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện trong năm 2020.

Đại diện Ban chấp hành Công đoàn, Bà Lê Thị Vân – Phó Chủ tịch Công đoàn, đã trình bày báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, Nội quy lao động, thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, đối thoại nơi làm việc tại Công ty trong năm 2019.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về dự thảo Thỏa ước lao động tập thể, Nội quy lao động của Công ty năm 2020,  trong đó có nhiều nội dung có lợi hơn cho người lao động như các khoản hỗ trợ, thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi. 100% đại biểu biểu quyết thông qua.

Nhân dịp “Tháng công nhân” năm 2020, bà Trần Như Thiên Mỵ - Tổng Giám đốc Công ty đã thông qua một số chương trình được tổ chức trong tháng 05/2020 nhằm đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời sống vật chất cho người lao động, phát động phong trào thi đua lao động sản xuất (từ ngày 01/06/2020 đến ngày 31/08/2020) và trao quà tương trợ cho một số lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Một số hình ảnh tại Hội