Tin tức

Seaprodex Danang được bình chọn là Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2011

Đây là năm thứ 8 liên tiếp Công ty CP XNK Thuỷ Sản Miền Trung được Bộ Công Thương bình chọn là Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín (năm 2004-2011). Quyết định của Bộ Công Thương về việc phê duyệt và ban hành Danh sách " Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năn 2011"