Tin tức

Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2012

THÔNG BÁO

V/V  THANH TOÁN CỔ TỨC NĂM 2012

 

 

Kính gởiQuý cổ đông Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung

 

Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung xin thông báo đến quý cổ đông về việc thanh toán cổ tức năm 2012 như sau:

1. Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty CP XNK Thuỷ sản Miền Trung

2. Mã chứng khoán: SPD

3. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

4. Mệnh giá: 10.000 VNĐ                           

5. Ngày đăng ký cuối cùng : 17/04/2013

6. Tỷ lệ chi trả cổ tức: 5 %/cổ phiếu ( 01cổ phiếu được nhận 500 đồng)

7. Thời gian chi trả: từ ngày 15/05/2013

8. Địa điểm chi trả:

Đối với các cổ đông đã đăng ký lưu ký chứng khoán: thì nhận cổ tức tại chính công ty chứng khoán nơi mình đã đăng ký lưu ký.

Đối với các cổ đông chưa đăng ký lưu ký chứng khoán:

+ Nếu CĐ đến nhận cổ tức trực tiếp bằng tiền mặt: Đề nghị Quý cổ đông mang theo sổ sở hữu cổ phần và giấy CMND (đối với cá nhân) hoặc giấy giới thiệu/ ủy quyền (đối với tổ chức) do đại diện theo pháp luật của tổ chức ký. Cổ đông có thể đến các địa điểm sau để nhận cổ tức:

- Ban Tài chính- Kế toán _Trụ sở chính Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Thuỷ Sản Miền Trung

Địa chỉ:  Số 01 Bùi Quốc Hưng, Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng

Fax: 0511. 3823769

Điện thoại: 0511.3823768 (Liên hệ Chị Thanh Thủy)

- Chi nhánh Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Thuỷ Sản Miền Trung tại TP HCM

Địa chỉ: 166 Nguyễn Công Trứ, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP HCM

Điện thoại: 08.38217432                            Fax: 08.38217433

- Chi nhánh Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Thuỷ Sản Miền Trung tại Hà Nội

Địa chỉ: 645/3 Kim Ngưu, P.Vĩnh Tuy, Q.Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

Điện thoại: 04.36367597                            Fax: 04. 3636 7599

+ Nếu CĐ nhận cổ tức bằng hình thức chuyển khoản:

Quý cổ đông vui lòng điền đầy đủ thông tin vào mẫu Giấy đăng ký nhận cổ tức bằng chuyển khoản (theo mẫu) và kèm theo bản sao CMND gửi về Trụ sở chính Công ty.

Trân trọng thông báo. 

 

CTY CP XNK THUỶ SẢN MIỀN TRUNG

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

TRẦN NHƯ THIÊN MỴ